Zamów w ciągu:
a paczkę nadamy Jutro
Kandi Adam Cylwik Spółka Komandytowa realizuje Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Energia odnawialna w PODLASIAK Sp. z o. o. Sp. k..
 
W oparciu o zidentyfikowane wyzwania i problemy oraz cele strategiczne Spółki w zakresie rozwoju działalności OZE określone zostały następujące cele Projektu:
 
  • Wytwarzanie do 707,980 MWh energii elektrycznej rocznie z instalacji fotowoltaicznej o mocy 864,37 kW w okresie od 2024 r. do 2026 r.
  • Zmniejszenie rocznej emisji CO2 do atmosfery do 574,88 MgCO2 rocznie w okresie od 2024 r. do 2026 r.
  • Zwiększenie przychodu przedsiębiorstwa ze sprzedaży energii elektrycznej o ok. 20% rocznie w porównaniu do 2018 r. w okresie od 2024 r. do 2026 r. 
Ponadto, wartością dodaną inwestycji będzie aspekt:
  • społeczny – realizacja inwestycji wpłynie na zwiększenie wolnych środków będących do dyspozycji przedsiębiorstwa. Środki te zostaną przeznaczone na planowane zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa w okresie najbliższych lat. Redukcja emisji CO2 do atmosfery poprawi jakość powietrza w okolicy i wpłynie pozytywnie na wizerunek przedsiębiorstwa;
  • techniczny – przedsiębiorstwo zastosuje nowoczesną i ekologiczną metodę wytwarzania energii ze źródła odnawialnego;
  • ekonomiczny – dzięki inwestycji przedsiębiorstwo zwiększy przychód o 23,10% rocznie. Kwota ta zostanie wykorzystana na rozwój przedsiębiorstwa poprzez finansowanie kolejnych projektów rozwojowych. 
 
Efektem Projektu będzie zmniejszenie emisji CO2, CO, NOx, SO2 oraz pyłów do środowiska, ponadto nastąpi wzrost przychodów oraz zysków z działalności operacyjnej firmy z tytułu działalności w zakresie wytwarzania e.e.
 
Wartość Projektu: 3 445 845,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 113 195,93 PLN (około 30% wartości projektu)

W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Pozostając na stronie, wyrażasz zgodę na wykorzystanie tej technologii. Szczegóły

Zamknij
Kandi » ul. Przędzalniana 6L, 15-688 Białystok. E-mail: sklep@kandi.pl, tel.: +48 570-914-912